Do strony głównej
 
  

 

    J eden procent podatku.

Przed nami, jak co roku, okres rozliczeń podatkowych i decyzja na jaki cel przeznaczymy 1% naszego podatku. Chcielibyśmy ułatwić tę decyzję miłośnikom zwierząt, prezentując listę organizacji pożytku publicznego, działających na rzecz zwierząt, jak również tych, które zaangażowane są w pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez przygotowanie zwierząt do roli terapeutów, asystentów, czy przewodników. Nie zapomnieliśmy również o tych, którzy szkolą psy będące naszym wspólnym dobrem, tj. psy poszukiwawcze, tropiące, lawinowe czy gruzowe.

Lista nasza nie jest zamknięta. Jeżeli znasz organizację, która według Ciebie powinna się na tej liście znaleźć, prosimy o informację pod adresem labrador@labrador.org.pl.

UWAGA! Od stycznia 2008 roku to Urząd Skarbowy, a nie podatnik dokonuje wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego. Podatnik, w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) podaje wysokość odliczonego wcześniej 1% podatku oraz wpisuje dokładną nazwę wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego oraz nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - KRS.

Organizacja, na rzecz której podatnik chce przekazać część swojego podatku, musi znajdować się w wykazie, który został ogłoszony w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 r. (Monitor Polski z 31 grudnia 2007 r. nr 99, poz. 1078).
http://www.egospodarka.pl/pliki/organizacje-pozytku-publicznego-wykaz-30-11-2007.pdf

Poniżej prezentujemy spis według województw:

 

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE www.toz.pl/jedenprocent.php

 

DOLNOŚLĄSKIE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
JEDNOSTKA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
.
ul. Kotlarska 43/2
50-151 Wrocław
KRS 0000210785
Nr konta: 30 1050 1083 1000 0022 9337 6071
WWW: www.jrs.wroclaw.pl

FUNDACJA CENTAURUS
ul. Borelowskiego 53 m.2,
51-678 Wrocław
KRS 0000257551
Nr konta: PKO BP 15 1020 5226 0000 6002 0220 0350
WWW: www.centaurus.org.pl

FUNDACJA TARA - SCHRONISKO DLA KONI
Jerzmanowska 123
54-530 Wrocław
KRS 0000223306
Nr konta: PKO BP S.A. O/Oleśnica 10 1020 5297 0000 1002 0059 0422
WWW: www.tara.abc.pl

FUNDACJA DOGOLANDIA
ul
Szczepowa 2
52-212 Wrocław
KRS 0000250979
Nr konta:
BZ WBK I ODDZ/ WROCŁAW 32 1090 2398 0000 0001 0501 3728
WWW: www.fundacja-dogolandia.pl

FUMDACJA OCHRONY PRZYRODY I POMOCY ZWIERZĘTOM "FOP"
ul. Energetyczna 6/15
53-330 Wrocław
KRS 0000047247
Nr konta :
Invest-Bank S.A. Oddział we Wrocławiu 62 1680 1235 0000 3000 0918 6615

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE
SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT WE WROCŁAWIU
ul. Skarbowców 52
53-025 Wrocław
KRS 0000154454
Nr konta :
84 1020 5242 0000 2402 0018 6742 http://
WWW: www.psy.info.pl/schronisko_wroclaw

 

 

 ^^na górę strony^^

 

KUJAWSKO-POMORSKIE

BYDGOSKI KLUB PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT "ANIMALS"
ul. Skłodowskiej-Curie 38 lok. 24
85-094 Bydgoszcz
KRS 0000069428
Nr konta:
PKO BP I O/Bydgoszcz 88 1020 1462 0000 7902 0018 9803

OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS"
ul. Grunwaldzka 298
85-438 Bydgoszcz
KRS 0000069730
Nr konta:
Bank Nordea O/Gdynia 50 1440 1026 0000 0000 0452 8344
WWW: www.otoz.pl

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT "SOKÓŁ"
ul. Osiedlowa 1
87-800 Włocławek
KRS 0000133612
Nr konta:
Bank Ochrony Środowiska O/Włocławek 52 1540 1069 2001 8721 8535 0001
WWW: www.peregrinus.pl

 

 

 ^^na górę strony^^

 

LUBELSKIE

STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI LUBELSKI ANIMALS
ul. Szwejka 23
20-713 Lublin
KRS 0000005227
Nr konta: 37 1240 2500 1111 0000 3772 4858
WWW: www.animals.lublin.pl

 

 

 ^^na górę strony^^

 

LUBUSKIE

ZIELONOGÓRSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE
ul. Zachodnia 61
65-552 Zielona Góra
KRS 0000080455
Nr konta:
91 1090 1636 0000 0000 6207 3390
WWW: www.zth.pl

INICJATYWA DLA ZWIERZĄT
Plac Słowiański 17 m.3
65-069 Zielona Góra
KRS 0000213078
Nr konta: Lukas Bank 59 1940 1076 3018 7685 0000 0000
WWW: www.inicjatywa.zgora.pl

 

 

 ^^na górę strony^^

 

ŁÓDZKIE

RADOMSZCZAŃSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
ul. Sanicka 45
97-500 Radomsko
KRS 0000135800
Nr konta: 70 8980 0009 2007 0049 7969 0001
WWW: www.rtonz.radomsko.biz.pl

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
ul. Piotrkowska 117
90-430 Łódź
KRS 0000014017
Nr konta: PKO BP SA I O/Łódź 72 1020 3352 0000 1202 0076 6543

FUNDACJA NATURALNEJ PRZYJAŹNI "PSIE SERCE"
ul. Tamka 3
91-403 Łódź
KRS 0000214029
Nr konta:
Bank Spółdzielczy w Zgierzu 35 8783 0004 0017 0367 2000 0001
WWW: www.fnp.net.pl

 

 

 ^^na górę strony^^

 

 

MAZOWIECKIE

FUNDACJA ŚW. FRANCISZKA "POMÓŻ ZWIERZĘTOM - NASZYM MAŁYM BRACIOM"
ul. Podgórska 2
05-520 Konstancin-Jeziorna
KRS 0000017257
Nr konta:
PBK S.A. Warszawa, Oddział Piaseczno, Filia Konstancin 38 1060 0076 0000 4048 3019 7758
WWW: http://101kotow.koty.pl/fundacja.htm

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEJ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI
ul. Goszczyńskiego 28a
02-610 Warszawa
KRS 0000036006
Nr konta: PKO SA V Oddział w Warszawie 94 1240 1066 1111 0010 0593 7245
WWW: www.zwierzetanasiprzyjaciele.pl

FUNDACJA AZYLU POD PSIM ANIOŁEM
ul. Garncarska 37A
04-886 Warszawa
KRS 0000098734
Nr konta: PKO BP SA IV O/Warszwa 03 1020 1042 0000 8802 0109 6528
WWW: www.psianiol.org.pl

MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT - VIVA
ul. Kopernika 6 m. 8
00-367 Warszawa
KRS 0000135274
Nr konta:
KREDYT BANK S.A. VI O/Warszawa 53 1500 2080 1220 8000 0100 0000
WWW: www.viva.org.p

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "PRZYJACIEL"
ul. Radiowa 9 m. 36
01-485 Warszawa
KRS 0000139411
Nr konta:
Integrum BGŻ S.A. 80203000451110000000128160
WWW: www.przyjaciel.pl

FUNDACJA DLA RATOWANIA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH "EMIR"
ul. Słoneczna 4, 96-321 Żabia Wola
KRS 0000148346
Nr konta: Bank Śląski O/Grodzisk Maz. 88 1050 1924 1000 0022 6878 6056
WWW: www.fundacja-emir.org

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE
SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W CELESTYNOWIE

ul. Prosta 3
05-430 Celestynów
KRS 0000154454
Nr konta:
PKO BP S.A. XV O/Warszawa 43 1020 1156 0000 7102 0061 5146
WWW: www.psi-azyl.waw.pl

STOWARZYSZENIE W OBRONIE ZWIERZĄT DZIKICH I UDOMOWIONYCH "FILEMON"
ul. Suwalska 5 m.15
03-252 Warszawa
KRS 0000173064
Nr konta: PKO SA VI O/Warszawa 21 1240 1082 1111 0000 0387 8194

"POMOCNA ŁAPA"
Gwizdały 234
07-130 Łochów
KRS 0000233283
Nr konta:
97 1160 2202 0000 0000 6421 0730
WWW: www.pomocnalapa.pl

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT "AMICUS"
ul. Warszawska 85
08-103 Siedlce
KRS 0000236050
Nr konta: KredytBank oddział w Siedlcach 65 1500 1663 1216 6006 6701 0000
WWW: www.amicussiedlce.pl

FUNDACJA "OSTATNIA SZANSA" SCHRONISKO BOŻENY WAHL W RAWIE MAZOWIECKIEJ
ul. Piwna 7 m. 5A
00-265 Warszawa
KRS 0000244990
Nr konta:
PEKAO SA I/O SKIERNIEWICE 43 1240 3321 1111 0010 0848 5156
WWW: www.schronisko.alpha.pl

PATROL INTERWENCYJNY STOWARZYSZENIA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE
ul. Puławska 7/9
02-515 Warszawa
KRS 0000248947
Nr konta:
Bank Zachodni WBK S.A.17 o/Warszawa 16 1090 1753 0000 0001 0481 7326
WWW: www.strazdlazwierzat.com.pl

FUNDACJA TERAPEUTYCZNA "PIES DLA STASIA"
ul. Sosnowiecka 5
01-496 Warszawa
KRS 0000251366
Nr konta:
27116022020000000073711200
WWW: www.pies-dla-stasia.waw.pl 

 

 

 ^^na górę strony^^

 

 

OPOLSKIE

 OPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT
ul. Wrocławska 170
45-836 Opole
KRS 0000142507
Nr konta: Bank Spółdzielczy Łosiów 53 8864 0008 1000 0000 0156 0001
WWW: www.ospz.bluesoft.pl

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU HIPOTERAPII KONIE -DZIECIOM
ul. Jankowskiego 22 lok. 8
45-269 Opole
KRS 0000206914
Nr konta:
Volkswagen Bank Direct 67 2130 0004 2001 0291 6955 0001
WWW: www.koniedzieciom.er.pl

 

 

 ^^na górę strony^^

 

 

PODLASKIE

 ŁOMŻYŃSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
ul. Śniadeckiego 6 m. 32
18-400 Łomża
KRS 0000120679
Nr konta: 70 1500 1533 1215 3003 8580 0000
WWW: www.4lomza.pl/index.php?k=847

 

 

 ^^na górę strony^^

 

 

POMORSKIE

GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY ZWIERZĘTOM
ul. Stryjska 25
81-506 Gdynia
KRS 0000238997
Nr konta: PBK SA II O/Gdynia 27 1240 3510 1111 0000 4318 3270
WWW: www.lecznica.gdynia.pl

CHOJNICKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT
ul. Igielska 24, 89-620 Chojnice
KRS 0000026755
Nr konta: PKO BP S.A. O/Chojnice 46 1020 1491 0000 4502 0004 9874
WWW: http://przytulisko.chojnice.pl

OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW
ul. Hallera 4  m. 2
80-401 Gdańsk
KRS 0000015808
Nr konta:
Bank BISE SA O/Gdynia 69 1370 1200 0000 1701 4766 4100
WWW: www.otop.org.pl

GDYŃSKIE TOWARZYSTWO HIPPICZNE
ul. Abrahama 48A m. 26,
81-395 Gdynia
KRS 0000068821
Nr konta:
49 1440 1026 0000 0000 0034 5431

FUNDACJA DOGTOR
ul. Wolności 1 A,
81-324 Gdynia
KRS 0000145034
Nr konta:
WBK Bank Zachodni 5 oddział w Gdyni 82 1090 1102 0000 0001 0070 4512
WWW: www.dogtor.iq.pl/jedenprocent.html

 

 

 ^^na górę strony^^

 

 

ŚLĄSKIE

KOMITET POMOCY DLA ZWIERZĄT TYCHY
ul. Bałuckiego 7/37
43-100 Tychy
KRS 0000015352
Nr konta: ING Bank Śląski O/Tychy 91 1050 1399 1000 0022 0998 2426
WWW: www.przystanocalenie.com.pl

TOWARZYSTWO OPIEKI NA ZWIERZĘTAMI "FAUNA"
ul. Bujoczka
41-700 Ruda Śląska
KRS 0000003109
Nr konta: ING Bank Śląski O/Ruda Śląska 80 1050 1331 1000 0010 0114 9366
WWW: www.fauna.rsl.pl

 

 

 ^^na górę strony^^

 

 

ŚWIĘTOKRZYSKIE

SANDOMIERSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT
Rynek 3
27-600 Sandomierz
KRS 0000236688
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Sandomierzu 28 9429 0004 2001 0014 6001 0001
WWW: http://sandomierz.schronisko.net

 

 

 ^^na górę strony^^

 

 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

FUNDACJA "ZWIERZĘTA EULALII"
ul. Giżycka 6
11-700 Mrągowo
KRS 0000038479
Nr konta: PEKAO S.A. O/Mrągowo 93 1240 1617 1111 0000 1370 8919
WWW: www.eulalia.pl

 

 

 ^^na górę strony^^

 

 

  WIELKOPOLSKIE

OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZWIERZĄT
al. Wolności 26
63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS 0000059956
Nr konta: WBK S.A O/Ostrów Wlkp. 95 1090 1160 0000 0000 1603 5008

FUNDACJA "ZWIERZĘTA I MY"
ul. Dąbrowskiego 25 m. 3
60-840 Poznań
KRS 0000020871
Nr konta: WBK VI O Poznań 29 1090 1362 0000 0000 3601 8379

FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH LABRADOR PIES PRZEWODNIK
ul.Żwirki 9A
60-409 Poznań
KRS 0000153064
Nr konta: BZ WBK S.A. 19/O Poznań 07 1090 1362 0000 0001 0087 7922
WWW: www.fundacja.labrador.pl

 

 

 ^^na górę strony^^

 

 

ZACHODNIOPOMORSKIE

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EKOLOGICZNE "ZWIERZĘCY TELEFON ZAUFANIA"
ul. o. Beyzyma 5 m. 2
70-391 Szczecin
KRS 0000054167
Nr konta :
BANK SPÓŁDZIELCZY SZCZECIN 85 9396 0007 0017 0934 2000 0001

 

 

^^na górę strony^^