Do strony głównej
 

    Kodeks Etyczny STOWARZYSZENIA KLUB LABRADORA

 

Stowarzyszenie Klub Labradora skupia miłośników psów rasy Labrador Retriever, których wspólnym celem jest integracja środowiska właścicieli psów tej rasy poprzez promowanie rasowego Labrador Retrievera jak również jego hodowli zgodnie z przyjętym przez Stowarzyszenie Kodeksem Etycznym, aktualnym stanem wiedzy weterynaryjnej oraz Regulaminem Hodowlanym ZkwP.

 

    Zasady ogólne

 • Poprzez rasowego Labrador Retrievera określa się psa rasy, której wzorzec opisany jest przez Federation Cynologique Internationale (FCI) pod numerem 122.
 • Każdy członek Stowarzyszenia jest zaznajomiony z zasadami działania Związku Kynologicznego w Polsce (ZKwP), który jest w Polsce jedyną organizacja kynologiczną uznaną przez FCI.
 • Członkowie strzegą dobrego imienia rasy poprzez postępowanie przynoszące chlubę im samym, rasie Labrador Retriever oraz Stowarzyszeniu Klub Labradora.
 • Członkowie godnie reprezentują Stowarzyszenie we wszelkich działaniach kynologicznych przestrzegając wysokich standardów sportowego współzawodnictwa oraz wzajemnej życzliwości podczas wystaw psów, konkursów myśliwskich etc. i traktują swe psy z należnym szacunkiem.
 • Członkowie Stowarzyszenia powinni być zorientowani w bieżących sprawach związanych z rasą i jej rozwojem.
 • Członkowie Stowarzyszenia powstrzymują się od oczerniania, konkurencji, hodowców lub innych posiadaczy psów poprzez wygłaszanie fałszywych bądź wprowadzających w błąd opinii na temat ich psów, praktyk hodowlanych lub innych osób.
 • Członkowie Stowarzyszenia nie podważają ocen i werdyktów sędziowskich wydawanych podczas wystaw, konkursów myśliwskich etc..
 • Członkowie Stowarzyszenia nie podają w reklamie swoich psów/hodowli informacji nieprawdziwych oraz wprowadzających w błąd jak również nie dokonują wartościowania konkurencji.
 • W celu ograniczenia bezcelowego (nie służącego dobru rasy) rozmnażania psów rasy Labrador Retriever Stowarzyszenie zachęca do sterylizacji/kastracji zwierząt nie używanych do hodowli.

 

    Hodowla

Stowarzyszenie Klub Labradora wspomaga i promuje te programy hodowlane, które dbają o otrzymywanie rasowych Labrador Retrieverów zgodnie z przyjętym przez FCI wzorcem rasy. Aby utrzymać bądź poprawiać jakość potomstwa reproduktorów i suk hodowlanych ważnym jest by prezentowały one zasadnicze cechy zdrowotne oraz naturalne predyspozycje rasowe. Aby to osiągnąć ustala się następujące wskazówki:

 • Reproduktory i suki hodowlane powinny być zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce lub innej uznanej przez FCI organizacji kynologicznej.
 • Reproduktory i suki hodowlane powinny być prześwietlone w kierunku dysplazji biodrowej i łokciowej, a wynik badania RTG potwierdzony przez uprawnionego lekarza weterynarii stosownym wpisem do rodowodu/zaświadczeniem.
 • Reproduktory i suki hodowlane powinny być corocznie badane w kierunku genetycznych chorób oczu przez uprawnionego lekarza weterynarii-okulistę, a wynik badania powinien być potwierdzony stosownym certyfikatem.
 • Reproduktory i suki hodowlane powinny posiadać przynajmniej jedno z poniżej wymienionych osiągnięć:
  • świadectwo Psa Towarzyszącego wydane przez ZKwP lub inna uznaną przez FCI organizację kynologiczną,
  • przynajmniej jeden wniosek CWC z wystawy międzynarodowej lub krajowej,
  • Certyfikat Użytkowości Myśliwskiej wydany przez ZKwP lub inna uznaną przez FCI organizację kynologiczną.

Ponadto:

 • Właściciel(e) pary hodowlanej powinni zagwarantować, że w momencie krycia zarówno reproduktor jak i suka hodowlana są zdrowe (odrobaczone, zaszczepione etc.). Zaleca się, by psy używane do hodowli były poddawane badaniom kontrolnym w kierunku nosicielstwa chorób przenoszonych w czasie krycia (brucella canis, gronkowiec etc.).
 • Właściciel(e) suki hodowlanej nie rozmnażają jej jeśli miałoby to narażać jej zdrowie oraz jeśli mają wątpliwości, czy znajdą odpowiednie domy dla szczeniąt.
 • Hodowcy będący członkami Stowarzyszenia prowadzą pełną dokumentację miotu zgodnie z wymogami Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP.
 • Nie zaleca się rozmnażania suki w dwóch następujących po sobie cieczkach. Właściciel(e) suki hodowlanej są odpowiedzialni za każde narodzone szczenię od jego narodzin do śmierci, włącznie z utrzymywaniem psa do czasu gdy nie znajdzie się on w nowym, odpowiednim domu.
 • Właściciel(e) reproduktora zachęca właściciela suki hodowlanej do rozmnażania jej wyłącznie w sytuacji jeśli ten posiada odpowiednie do odchowania miotu warunki: czas oraz środki. Właściciel(e) reproduktora nie udostępniają swojego psa do krycia suk, które nie posiadają rodowodu wystawionego przez ZKwP lub inna uznaną przez FCI organizację kynologiczną, nie posiadają stosownych uprawnień hodowlanych, są w słabej kondycji zdrowotnej.

 

    Zdrowie i temperament

 • Członkowie Stowarzyszenia zapewniają posiadanym psom odpowiednie warunki życia: dom, pożywienie oraz dbają o ich zdrowie i rozwój fizyczny i psychiczny.
 • Poprzez odpowiednie warunki życia rozumie się dobre warunki sanitarne oraz możliwość ruchu w ilości wymaganej przez psy tej rasy. Psy muszą być poddawane regularnemu szczepieniu, odrobaczaniu oraz okresowym badaniom weterynaryjnym.
 • Ponieważ stabilny charakter oraz typowy temperament są wyjątkowo ważne dla rasy, Stowarzyszenie gorąco zachęca do dbania o właściwy rozwój psychiczny psów rasy Labrador Retriever poprzez szkolenie w zakresie posłuszeństwa (PT), agility, myśliwskie i inne wykorzystujące i rozwijające naturalne predyspozycje psów tej rasy.

 

    Sprzedaż

 • Hodowca/właściciel starannie wyszukuje dla każdego szczenięcia/psa nowy dom biorąc pod rozwagę warunki bytowe, styl życia, nastawienie oraz plany nabywcy.
 • Hodowca/właściciel wyposaża nabywcę w metrykę/rodowód ZKwP lub innej uznanej przez FCI organizacji kynologicznej oraz w pisemną instrukcję dotyczącą opieki nad psem (dane o stanie zdrowia, daty i rodzaje szczepień odbytych i zalecanych, informacje o odrobaczaniu, szczegóły dotyczące żywienia etc.). Nabywca powinien zostać poinstruowany o konieczności oddania psa pod rutynową opiekę wybranego lekarza weterynarii.
 • Hodowca/właściciel jest zobowiązany do zawarcia pisemnej umowy kupna-sprzedaży lub umowy przekazania psa nowemu właścicielowi.
 • Po zawarciu transakcji sprzedaży hodowca zawsze służy nabywcy informacjami i konsultacjami. Powinien również poprosić nabywcę by ten informował go o dalszym stanie zdrowia psa, osiągnięciach etc.
 • Hodowca nie powinien wydać szczenięcia zanim nie osiągnie ono wieku 7 tygodni.
 • Szczenięta/psy nie mogą być sprzedawane handlarzom, hurtownikom ani sklepom zoologicznym. Nie mogą być również darowane jako przedmioty aukcji, konkursów, loterii ani sprzedawane dla celów doświadczalnych.
 • Hodowca powinien odmówić sprzedaży szczenięcia jeśli tylko ma podejrzenie, że w nowym domu szczenię nie będzie miało właściwej opieki.
 • Szczenię/pies z dyskwalifikującą wadą budowy czy stwierdzoną wadą genetyczną powinno być sprzedane/przekazany wyłącznie na warunkach niehodowlanych z wyraźnym zastrzeżeniem o konieczności sterylizacji/kastracji.
 • Hodowcy powinni brać pod rozwagę sytuację rynkową i rozmnażać psy wyłącznie wtedy, gdy widzą możliwość znalezienia dla szczeniąt nowych domów lub są w stanie utrzymać niesprzedane szczenięta.

^^na górę strony^^